Διδακτικές Ενέργειες
%CE%A3%CF%84%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%B9%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%20%CE%BF%CE%B8%CF%8C%CE%BD%CE%B7%CF%82%20%2861%29%281%29.png

Ομάδα 1 →Αριστοτέλης

Στην ομάδα αυτή θα ασχοληθείτε με τον πολιτισμό και την πολιτισμική ταυτότητα.Αρχικά θα διαβάσετε ένα κείμενο σχετικό με το παραπάνω θέμα και στην συνέχεια μέσα από έναν πίνακα θα καταγράψετε τα στοιχεία της ελληνικής πολιτισμικής ταυτότητας.Στόχος σας είναι η κατασκευή μίας αφίσας που θα τοιχοκολληθεί στην πόλη σας και θα παρουσιάζει τα στοιχεία της πολιτισμικής ταυτότητας των Ελλήνων.

Ομάδα 2→Πλάτωνας

Στην ομάδα αυτή θα ασχοληθείτε με την πολιτισμική ταυτότητα των Ελλήνων και κατά πόσο αυτή έχει επηρεαστεί από την πολυπολιτισμικότητα.Αρχικά θα διαβάσετε ένα απόσπασμα για την πολυπολυτισμικότητα στην Ελλαδα, στην συνέχεια θα παρακολουθήσετε ένα video για τον πολιτισμό της και μετά θα ψάξετε στο διαδίκτυο πληροφορίες σχετικά με τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό.Στόχος σας είναι να φτιάξετε μια αφίσα που θα τοιχοκολληθεί στην πόλη σας και θα αναφέρεται στην εξέλιξη του πολιτισμού των Ελλήνων.

Ομάδα 3→Σωκράτης

Στην ομάδα αυτή θα ασχοληθείτε με την πολυπολιτισμικότητα στην Ευρώπη.Θα διαβάσετε ένα άρθρο και θα παρακολουθήσετε ένα video που θα σας βοηθήσουν στην κατανόηση της έννοιας της πολυπολιτισμικότητας και πως αυτή επηρεάζει τον πολιτισμό και την πολιτισμική ταυτότητα κάθε λαού.Στόχος σας είναι να παρουσιάσεται στους υπόλοιπους συμμαθητές σας τις αντίθετες απόψεις που παρουσιάζονται στο video και στο άρθρο.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License