Ενεργοποίηση
%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%202.jpg
%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85.png

Παρατηρήστε και περιγράψτε τι βλέπετε στις παρακάτω φωτογραφίες.Τι πιστευέτε ότι συμβολίζουν οι άνθρωποι και τα ρούχα που φοράνε;Θεωρείτε ότι η συνύπαρξη αυτών των διαφορετικών ανθρώπων στην ίδια κοινωνία επηρεάζει τον πολιτισμό τους;

Μήπως γνωρίζετε τι αποτελούν τα κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά τους;

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License