Εικόνες και Βιντεο

Εδώ μπορείτε να βρείτε συγκεντρωμένες όλες τις εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν μέσα στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό λογισμικό:

%CE%A3%CF%84%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%B9%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%20%CE%BF%CE%B8%CF%8C%CE%BD%CE%B7%CF%82%20%2855%29.png
%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%202.jpg
%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85.png

Εδώ μπορείτε να βρείτε συγκεντρωμένα όλα τα video που χρησιμοποιήθηκαν μέσα στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό λογισμικό:

→Αρχαίος ελληνικός πολιτισμός.

→Πολυπολτισμικότητα στην Ευρώπη.

→Κατασκευή αφίσας με την χρήση του Power Point.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License