Ασκήσεις Hot Potatoes

Εδώ μπορείτε να βρείτε συγκεντρωμένες όλες τις ασκήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό διαδικτυακό λογισμικό.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License