Πηγές

Εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν:

→ Στην Εισαγωγή η εικόνα φτιάχτηκε με αυτό το πρόγραμμα(tagul):https://wordart.com/create
→ Στην Ενεργοποίηση οι εικόνες αναζητήθηκαν από το google:Πολιτισμική ταυτότητα
→Στις Διδακτικές Ενέργειες,στις Διαδικασίες και στην Συλλογιστική Ανάδραση το cartoon αναζητήθηκε στο google:Bugs Bunny

Video που χρησιμοποιήθηκαν στις Διαδικασίες προέρχονται από το YouTube:

Αφίσα με το Power Point
Αρχαιός ελληνικός πολιτισμός
Πολυπολιτισμικότητα στην Ευρώπη

Κείμενα που χρησιμοποιήθηκαν στις Διαδικασίες:

Πολιτισμός και πολυπολιτισμικότητα
Πολυπολιτισμικότητα και μετανάστευση στην Ευρώπη

Οι ασκήσεις στην Συλλογιστική Ανάδραση δημιουργήθηκαν με το πρόγραμμα Hotpotatoes.

HotPotatoes

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License