Προεκτάσεις

Το συγκεκριμένο WebQuEsd δημιουργήθηκε με σκοπό να χρησιμοποιηθεί στην ώρα της Ευέλικτης Ζώνης σε μαθητές/μαθήτριες της ΣΤ’τάξης του δημοτικού.Ωστόσο το θέμα της πολιτισμικής ταυτότητας και ο κίνδυνος αλλοίωσης της από την πολυπολιτισμικότητα θα μπορούσε να ενταχθεί και σε άλλα μαθησιακά πεδία όπως για παράδειγμα την Ιστορία και την Γλώσσα της ίδιας τάξης.Πιο συγκεκριμένα θα μπορούσε να γίνει μία διαθεματική προσέγγιση του παραπάνω θέματος στο μάθημα της Ιστορίας,καθώς γίνεται αναφορά στα επιτεύγματα των Ελλήνων και στην γενικότερη πορεία τους μέχρι σήμερα(19ος-20ος αιώνας) .Επίσης το θέμα μας συνδέεται και με το μάθημα της Γλώσσας διότι κάνει αναφορές στις ενθικές μας εορτές,οι οποίες είναι σημαντικοί σταθμοί για τον ελληνικό πολιτισμό.

Αφού λοιπόν ασχοληθήκαμε με το θέμα του κινδύνου αλλοίωσης της πολιτισμικής ταυτότητας των Ελλήνων δίνεται η αφορμή να μιλήσουμε για μία προέκταση του, την πολιτιστική κληρονομιά των Ελλήνων,η οποία αποτελεί στοιχείο της πολιτισμικής ταυτότητας και του πολιτισμού και είναι μοναδική και αναντικατάστατη γι’αυτό είναι ευθύνη μας να την διατηρούμε και να την διαφυλάσσουμε με το πέρασμα των χρόνων.Η προσέγγιση του θέματος της πολιστικής κληρονομιάς μπορεί να γίνει στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας όπου οι μαθητές/μαθήτριες θα έχουν διδαχθεί την πορεία του ελληνικού πολιτισμου και θα είναι σε θέση να δομήσουν τα στοιχεία της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς,αφού γίνει αυτό μπορούν να φτιάξουν μία αφίσα ή ένα κολαζ που θα παρουσιάζει τα στοιχεία αυτά.

Μια ακόμα δραστηριότητα που μπορεί να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο εξερεύνησης της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι η διοργάνωση μιας εκδρομής του σχολείου στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ακρόπολης ή στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο όπου οι μαθητές/μαθήτριες θα ενημερωθούν για τα αρχαιολογικά μνημεία της χώρας μας και θα δούν από κοντά κάποια αρχαιολογικά ευρήματα.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License